O projektu

Projekt N4C (Komunikacije za zahtevna področja) je projekt v okviru FP7, ki ga je vodila LTU. N4C je naravnan k razvoju in testiranju širokopasovnim podobnim omrežjem z uporabo odložljivih omrežij (DTN). DTN je tehnologija za nomadsko in podeželsko uporabo, kjer so potrebe po računalniško podprtih komunikacijah. Ciljno področje za N4C so regije, ki nimajo dostopa do optičnih povezav, klasičnega omrežja, radijskih povezav ali satelitov. N4C želi razširiti internetno dostopnost za ljudi, organizacij in skupnosti na teh odmaknjenih območjih. Takšne regije se ponavadi razprostirajo po veliki površini in so redko naseljene, največkrat tudi ekonomsko šibkejše zato klasične tehnologije interneta niso ekonomsko upravičene. Tehnologija DTN uporablja nadgrajeni »shrani-in-pošlji« način za pošiljanje »zavojev« s podatki preko DTN vzpostavljenega omrežja. Povezava med dvema vozliščema povzroči izmenjavo podatkovnega zavoja že z uporabo protokola lokalne komunikacije. S tem se izognemo potrebi po stalni povezanosti z omrežjem in potrebi po stalni dvosmerni komunikaciji, ki bi lahko povzročala zamude. Tehnologija je razvita in v je v fazi vpeljave v uporabo. N4C je vzbudil veliko zanimanje na Švedskem in v Sloveniji, kjer so vzpostavljena testna okolja, kakor tudi med širšo mednarodno javnostjo. Željo po sodelovanju sta izrazili brazilska vlada in raziskovalna organizacija, ki preučujejo klimatske razmere na Aljaski.
DTN je odprtokodni paket. Izražena je velika potreba po testnih modulih, ker se le tako tehnologija uporablja in implementira. Testno okolje N4C je vzpostavljeno in potrebe po tehnologiji so se pokazale tako v šolah kot podeželskih podjetjih in nevladnih organizacijah. Predlagani eLearning tečaj – Kako zgraditi in vzpostaviti na DTN zasnovana omrežja s kulturno občutljivim pristopom in zagotavljanjem vključenosti obeh spolov je zasnovan za ljudi (šole, podjetja, vladne organizacije, učitelji, izobraževalne skupine) s potrebami po komunikaciji. Končni cilj eLearning DTN je dati tem ljudem znanje da sami vzpostavijo DTN zasnovano omrežje. Tečaj je namenjen tako šolarjem kot ostalim ljudem, ki se izobražujejo. Takšno učenje je namenjeno tudi ljudem z malo računalniškega znanja (npr. manj kot povprečna računalniška pismenost). N4C uporablja potrošnikom dostopno opremo, ki se lahko kupi v vsaki računalniški in elektrotehnični trgovini. Tečaj bo tako ponujen skupaj z omenjeno opremo, posamezni sklopi pa bodo ponujeni tudi brez opreme.
Tečaj bo vseboval 7 sklopov:
 1. Kako začeti – kaj potrebujete s področja programske in strojne opreme
 2. Kako prednaložiti programsko opremo
 3. Kako zgraditi lastno omrežje – uporabniki, mule in vozlišča
 4. Delo z ljudmi na terenu – kako pridobiti uporabnike
 5. Primer: A postavitev pri nevladnih organizacijah na Laponskem (Švedska)
 6. Primer: B okoljska postavitev
 7. Primer: C Kako podjetja in nevladne organizacije zasnujejo/organizirajo posle na osnovi DTN
Predlagani delovni paketi (WP):
 1. Vodenje projekta
 2. posamezni moduli DTN
 3. računalniško opismenjevanje
 4. testi in preverjanja
 5. ocenjevanje in zagotavljanje kvalitete
 6. ovrednotenje/nadaljna uporaba